Portfólio

Interaktívny porovnávač doletu lietadiel

Interaktívna mapa, ktorá slúži na porovnanie doletu lietadiel. Na vypracovanie boli použité voľne dostupné Google Maps.
Názov projektu
Interaktívna aplikácia
Klient
SK
Technológie
JavaScript, Google Maps API
Kategórie
Interaktívna aplikácia

© Ivan Hanák 2021