Archives

WordPress + XML

Príprava pravidelnej aktualizácie produktov na webe od partnerov. Aktualizácia produktov sa deje na pravidelnej báze z XML zdroja v rôznych formátoch. Názov projektu WordPress + XML Klient CZ Technológie PHP Kategórie WordPress, XML

Read More

© Ivan Hanák 2021