Archives

Interaktívna mapa, ktorá slúži na porovnanie doletu lietadiel. Na vypracovanie boli použité voľne dostupné Google Maps. Názov projektu Interaktívna aplikácia Klient SK Technológie JavaScript, Google Maps API Kategórie Interaktívna aplikácia

Read More

© Ivan Hanák 2021