Archives

Digitalizovaná správa klientov a podkladov pre spracovanie účtovníctva. Používateľské rozhranie aplikácie prispôsobené pre prihlásenie administrátorom a klientom. Názov projektu CRM pre sektor účtovníctva Klient SK Technológie Laravel, PHP8 Kategórie CRM

Read More

© Ivan Hanák 2021